Home

………………………………………………………..

Sedan 2003 är det konstnärsateljéer på Hällby observatorium. En stenhuggarverkstad byggdes upp av Sergio Perea Jerez och Anna Löwdin. De hade kurser i stenskulptur som en del av Global Stone Workshop, därav namnet Global Stone Uppsala. Stenverkstaden är fortfarande verksam.

Observatoriet på Hällby byggdes 1962 av geodesiska institutionen på Uppsala Universitet under ledning av Erik Tängström. Geodesi är läran om jordens form, storlek, massfördelning och tyngdkraftsfält. För att utforska detta område utfördes mätningar genom att man bland annat fotograferade satelliter. Forskningen på Hällby höll internationell klass och vetenskapsmän från både öst och väst möttes här. 2001 övergav universitetet Hällby till förmån för modernare lokaler och utrustning på Ångströmslaboratoriet.